அதிமுக விருப்ப மனு .ஆலங்குளம் தொகுதியில் போட்டியிட , ஆலங்குளம் பேரூராட்சி செயலாளர் கே.பி. சுப்ரமணியன் விருப்ப மனு

அதிமுக விருப்ப மனு .ஆலங்குளம் தொகுதியில் போட்டியிட , ஆலங்குளம் பேரூராட்சி செயலாளர் கே.பி. சுப்ரமணியன் விருப்ப மனு

  • தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தொகுதியில் போட்டியிட ஆலங்குளம் பேரூராட்சி செயலாளர் கே. பி .சுப்ரமணியன் அதிமுக சார்பாக போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.