தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து பல் நோக்கு மருத்துவமனை பணியாள்கள்

தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து பல் நோக்கு மருத்துவமனை பணியாள்கள்

தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து பல் நோக்கு மருத்துவமனை பணியாள்கள் பணி நிரந்தரம் வேண்டி டி.எம்.எஸ் வளாகத்தில் உண்ணாவிர த போராட்டம் நடைப்பெற்றது. இதில் 100க்கும் மேற்பட்ட பணியாளார்கள் கலந்து கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.