தமிழ்நாடு வஃக்ப் வாரிய தலைவராக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முகமது ஜான் ஒருமனதாக தேர்வு

தமிழ்நாடு வஃக்ப் வாரிய தலைவராக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முகமது ஜான் ஒருமனதாக தேர்வு

 

தமிழ்நாடு வஃக்ப் வாரிய தலைவராக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முகமது ஜான் ஒருமனதாக தேர்வு
சென்னை : தமிழ்நாடு வஃக்ப் வாரிய  செயற்குழு  கூட்டம்  இன்று  நடைபெற்றது.
  அக்கூட்டத்தில்  வஃக்ப் வாரிய தலைவராக  மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முகமது ஜான் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும் அதிமுக சிறும் பான்மைப் நலப்பிரிவு ஜே.எம்.பஷீர்  மற்றும் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.