இந்தியாவின் முதல் முஸ்லிம் பெண் முதல்வர் என்ற பெருமைக்குரிய சையிதா அன்வரா பெயர் அஸ்ஸாம் மாநில குடியுரிமை இறுதி பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் .

இந்தியாவின் முதல் முஸ்லிம் பெண் முதல்வர் என்ற பெருமைக்குரிய சையிதா அன்வரா பெயர் அஸ்ஸாம் மாநில குடியுரிமை இறுதி பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் .

இந்தியாவின் முதல் முஸ்லிம் பெண் முதல்வர் என்ற பெருமைக்குரிய சையிதா அன்வரா பெயர் அஸ்ஸாம் மாநில குடியுரிமை இறுதி பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது…

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் 1980 -81 காலத்தில் முதல்வர் பதவியை வகித்தவரும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி உறுப்பினராக பதவி வகித்த சையிதா அன்வரா பெயர் குடியுரிமை பட்டியலில் இருந்து காணாமல் போயுள்ளது…

தற்போது மகனுடன் ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள சையிதா அன்வரா சட்ட போராட்டம் நடத்தி தனது குடியுரிமையை நிரூபிக்க இந்தியா திரும்பவுள்ளார்.. தகவல்: குளச்சல் அஜீம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.