விவசாயிகளுக்கான உடனடி கடன் அட்டை முன்னோடி திட்டத்தை ஃபெடரல் வங்கி அதிகார பூர்வமாக தொடங்கியது.

விவசாயிகளுக்கான உடனடி கடன் அட்டை முன்னோடி திட்டத்தை ஃபெடரல் வங்கி அதிகார பூர்வமாக தொடங்கியது. இம் முன்னோடி திட்டத்தை சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் தொடக்கமாக குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களில் ஊரக நிதி வழங்கலை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் திட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி ஃபெடரல் வங்கியை பங்குதாரராக இணைத்துள்ளது.
வேளாண் துறையில் நிதி வளங்களில் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்காக இந்த டிஜிட்டல் கடன் செயல் திட்டம் இருக்கிறது சௌக்கியம் மற்றும் செயல் திட்டத்திற்கான எடுக்கக்கூடிய நேரம் ஆகிய அம்சங்கள் பொருத்தவரை கடன் வழக்கில் தற்போது இருந்து வரும் பாரம்பரியமான வழிமுறையோடு ஒப்பிடுகையில் விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு புதிய அணுகுமுறையாக இருக்கும் தொடக்கிலிருந்து முடிவு வரை விரிவான டிஜிட்டல் மற்றும் கால் பயன்பாடு இல்லாத பயணத்தை ஏதுவாக்குவதற்கு சிறப்பு திறன்களை கொண்டதாக இச்செயல் தன உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
WhatsApp